Περιεχόμενα του Βιβλίου

Περιεχόμενα του Βιβλίου

Από τη σάλα στο Beach Volley σελ. 4
Beach Volleyball = Ωραία ζωή σελ. 10
Σάλα ή άμμος σελ. 16
τα Χαρακτηριστικά ενός beach volleyball player σελ. 22
η Άμμος σελ. 28
το Σερβίς σελ. 34
η Άμυνα σελ. 42
το Μπλοκ σελ. 48
η Υποδοχή σελ. 54
η Πάσα σελ. 62
η Επίθεση σελ. 70
Προπόνηση σελ. 78
αυτοσυγκέντρωση και νοερή Προπόνηση σελ. 86
πώς να διαλέξεις Συμπαίκτη σελ. 94
κώδικας Συμπεριφοράς σελ. 100
Mικρά μυστικά για να μάθεις να βλέπεις σελ. 106
Beach Volleyball για διασκέδαση σελ. 114
Παράρτημα - Προπόνηση και προπονητική στο Beach Volleyball σελ. 118
τελευταία σελίδα σελ. 126

xorigi new 13